همکاری با ما

از طریق فرم زیر رزومه خودتون رو برای ما ارسال کنین

فرم همکاری با ما

  • حتماً رزومه عکسدار بفرستین، در غیر اینصورت با عرض شرمندگی رزومه تون بررسی نمیشه
    انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, png.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
گروه تبلیغاتی فالنا-همکاری با ما

موافقین درباره فالنا بیشتر بدونین ؟

همکاری با ما

از طریق فرم زیر رزومه خودتون رو برای ما ارسال کنین

گروه تبلیغاتی فالنا-همکاری با ما

فرم همکاری با ما

  • حتماً رزومه عکسدار بفرستین، در غیر اینصورت با عرض شرمندگی رزومه تون بررسی نمیشه
    انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, png.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

موافقین درباره فالنا بیشتر بدونین ؟