پروژه آزاد / مهر 98 / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
اطلس ماشین / تیر 99 / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
ظروف و اقلام پلاستیکی کلبه – ظروف پلاستیکی / شهریور 99 / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
ظروف و اقلام پلاستیکی مهتا پلاستیک – وسایل نظافتی / مهر 99 / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
شهرک صنعتی گلگون / مرداد 99 / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
زعفران آروما / خرداد 99 / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
کلینیک طراحی تخصصی بسته بندی پیکسل پک / شهریور 98 / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
پوشاک ایرانی شیله – پوشاک و اکسسوری  / تیر 98 / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
پوشاک ایرانی شیله – ظروف سنتی و تزئینی  / اسفند 98 / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
پوشاک ایرانی شیله – محصولات چوبی  / آذر 98 / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
کلینیک دندانپزشکی صدف / اردیبهشت 99 / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
پوشاک مهیار – جوراب / آبان 98 / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
پوشاک مهیار – لباس زیر مردانه / آبان 98 / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
پوشاک مهیار – لباس ورزشی مردانه / آبان 98 / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
پروژه آزاد / آذر 98 / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی